Списък на файловете в пакета modest в squeeze, архитектура i386

/usr/bin/modest
/usr/share/applications/modest.desktop
/usr/share/doc/modest/HACKING
/usr/share/doc/modest/NEWS.gz
/usr/share/doc/modest/README
/usr/share/doc/modest/TODO.Debian
/usr/share/doc/modest/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/modest/copyright
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/modest.mo
/usr/share/man/man1/modest.1.gz
/usr/share/menu/modest
/usr/share/modest/data/NEWS
/usr/share/modest/provider-data/fallback-provider-data.keyfile
/usr/share/modest/provider-data/mcc_mapping
/usr/share/modest/ui/modest-main-window-ui.xml
/usr/share/modest/ui/modest-msg-edit-window-ui.xml
/usr/share/modest/ui/modest-msg-view-window-ui.xml
/usr/share/pixmaps/modest.xpm