Списък на файловете в пакета mednafen в squeeze, архитектура i386

/usr/games/mednafen
/usr/share/doc-base/mednafen
/usr/share/doc/mednafen/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/mednafen/changelog.gz
/usr/share/doc/mednafen/copyright
/usr/share/doc/mednafen/debugger.html
/usr/share/doc/mednafen/mednafen.html
/usr/share/doc/mednafen/netplay.html
/usr/share/locale/de/LC_MESSAGES/mednafen.mo
/usr/share/locale/es/LC_MESSAGES/mednafen.mo
/usr/share/locale/ru/LC_MESSAGES/mednafen.mo
/usr/share/man/man6/mednafen.6.gz