Списък на файловете в пакета libtext-ocaml в squeeze, архитектура i386

/usr/lib/ocaml/stublibs/dlltext_stubs.so
/usr/lib/ocaml/text/META
/usr/lib/ocaml/text/text.cma
/usr/lib/ocaml/text/text.cmxs
/usr/lib/ocaml/text/text_pcre.cma
/usr/lib/ocaml/text/text_pcre.cmxs
/usr/share/doc/libtext-ocaml/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libtext-ocaml/changelog.gz
/usr/share/doc/libtext-ocaml/copyright