Списък на файловете в пакета libicu44 в squeeze, архитектура i386

/usr/lib/libicudata.so.44
/usr/lib/libicudata.so.44.1
/usr/lib/libicui18n.so.44
/usr/lib/libicui18n.so.44.1
/usr/lib/libicuio.so.44
/usr/lib/libicuio.so.44.1
/usr/lib/libicule.so.44
/usr/lib/libicule.so.44.1
/usr/lib/libiculx.so.44
/usr/lib/libiculx.so.44.1
/usr/lib/libicutest.so.44
/usr/lib/libicutest.so.44.1
/usr/lib/libicutu.so.44
/usr/lib/libicutu.so.44.1
/usr/lib/libicuuc.so.44
/usr/lib/libicuuc.so.44.1
/usr/share/doc/libicu44/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/libicu44/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libicu44/copyright
/usr/share/lintian/overrides/libicu44