Списък на файловете в пакета libgp11-0 в squeeze, архитектура i386

/usr/lib/libgp11.so.0
/usr/lib/libgp11.so.0.0.0
/usr/share/doc/libgp11-0/AUTHORS
/usr/share/doc/libgp11-0/NEWS.gz
/usr/share/doc/libgp11-0/README
/usr/share/doc/libgp11-0/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libgp11-0/changelog.gz
/usr/share/doc/libgp11-0/copyright