всички настройки
squeeze  ] [  squeeze-backports  ] [  wheezy  ] [  jessie  ] [  sid  ]

Виртуален пакет: libgl-dev

Пакети, предлагащи libgl-dev

libgl1-mesa-dev
A free implementation of the OpenGL API -- GLX development files
libgl1-mesa-swx11-dev
A free implementation of the OpenGL API -- development files