Списък на файловете в пакета libghc6-json-prof в squeeze, архитектура i386

/usr/lib/haskell-packages/ghc6/lib/json-0.4.4/ghc-6.12.1/Text/JSON.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc6/lib/json-0.4.4/ghc-6.12.1/Text/JSON/Generic.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc6/lib/json-0.4.4/ghc-6.12.1/Text/JSON/Pretty.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc6/lib/json-0.4.4/ghc-6.12.1/Text/JSON/ReadP.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc6/lib/json-0.4.4/ghc-6.12.1/Text/JSON/String.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc6/lib/json-0.4.4/ghc-6.12.1/Text/JSON/Types.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc6/lib/json-0.4.4/ghc-6.12.1/libHSjson-0.4.4_p.a
/usr/share/doc/libghc6-json-prof/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libghc6-json-prof/changelog.gz
/usr/share/doc/libghc6-json-prof/copyright