Списък на файловете в пакета libgconf2-dev в squeeze, архитектура i386

/usr/include/gconf/2/gconf/gconf-changeset.h
/usr/include/gconf/2/gconf/gconf-client.h
/usr/include/gconf/2/gconf/gconf-engine.h
/usr/include/gconf/2/gconf/gconf-enum-types.h
/usr/include/gconf/2/gconf/gconf-error.h
/usr/include/gconf/2/gconf/gconf-listeners.h
/usr/include/gconf/2/gconf/gconf-schema.h
/usr/include/gconf/2/gconf/gconf-value.h
/usr/include/gconf/2/gconf/gconf.h
/usr/lib/libgconf-2.a
/usr/lib/libgconf-2.la
/usr/lib/libgconf-2.so
/usr/lib/pkgconfig/gconf-2.0.pc
/usr/share/aclocal/gconf-2.m4
/usr/share/doc/gconf2/html/ch01.html
/usr/share/doc/gconf2/html/gconf-gconf-backend.html
/usr/share/doc/gconf2/html/gconf-gconf-changeset.html
/usr/share/doc/gconf2/html/gconf-gconf-client.html
/usr/share/doc/gconf2/html/gconf-gconf-engine.html
/usr/share/doc/gconf2/html/gconf-gconf-error.html
/usr/share/doc/gconf2/html/gconf-gconf-internals.html
/usr/share/doc/gconf2/html/gconf-gconf-listeners.html
/usr/share/doc/gconf2/html/gconf-gconf-locale.html
/usr/share/doc/gconf2/html/gconf-gconf-schema.html
/usr/share/doc/gconf2/html/gconf-gconf-sources.html
/usr/share/doc/gconf2/html/gconf-gconf-value.html
/usr/share/doc/gconf2/html/gconf-gconf.html
/usr/share/doc/gconf2/html/gconf.devhelp
/usr/share/doc/gconf2/html/gconf.devhelp2
/usr/share/doc/gconf2/html/home.png
/usr/share/doc/gconf2/html/index.html
/usr/share/doc/gconf2/html/index.sgml
/usr/share/doc/gconf2/html/left.png
/usr/share/doc/gconf2/html/right.png
/usr/share/doc/gconf2/html/style.css
/usr/share/doc/gconf2/html/up.png
/usr/share/doc/libgconf2-dev/AUTHORS
/usr/share/doc/libgconf2-dev/NEWS.gz
/usr/share/doc/libgconf2-dev/README
/usr/share/doc/libgconf2-dev/TODO
/usr/share/doc/libgconf2-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libgconf2-dev/changelog.gz
/usr/share/doc/libgconf2-dev/copyright
/usr/share/doc/libgconf2-dev/examples/basic-gconf-app.c.gz
/usr/share/doc/libgconf2-dev/examples/simple-controller.c
/usr/share/doc/libgconf2-dev/examples/simple-view.c
/usr/share/gtk-doc/html/gconf