Списък на файловете в пакета libcompress-bzip2-perl в squeeze, архитектура i386

/usr/lib/perl5/Compress/Bzip2.pm
/usr/lib/perl5/auto/Compress/Bzip2/Bzip2.bs
/usr/lib/perl5/auto/Compress/Bzip2/Bzip2.so
/usr/lib/perl5/auto/Compress/Bzip2/autosplit.ix
/usr/share/doc/libcompress-bzip2-perl/ANNOUNCE
/usr/share/doc/libcompress-bzip2-perl/NEWS.gz
/usr/share/doc/libcompress-bzip2-perl/README
/usr/share/doc/libcompress-bzip2-perl/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libcompress-bzip2-perl/changelog.gz
/usr/share/doc/libcompress-bzip2-perl/copyright
/usr/share/man/man3/Compress::Bzip2.3pm.gz