Списък на файловете в пакета ksshaskpass в squeeze, архитектура i386

/usr/bin/ksshaskpass
/usr/share/applications/kde4/ksshaskpass.desktop
/usr/share/doc/ksshaskpass/README.Debian
/usr/share/doc/ksshaskpass/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/ksshaskpass/copyright
/usr/share/lintian/overrides/ksshaskpass
/usr/share/man/man1/ksshaskpass.1.gz