Списък на файловете в пакета inform в squeeze, архитектура i386

/usr/bin/inform
/usr/share/doc/inform/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/inform/copyright
/usr/share/doc/inform/demos/advent.inf.gz
/usr/share/doc/inform/demos/adventureland.inf.gz
/usr/share/doc/inform/demos/balances.inf.gz
/usr/share/doc/inform/demos/museum.inf.gz
/usr/share/doc/inform/demos/ruins1.inf.gz
/usr/share/doc/inform/demos/ruins2.inf.gz
/usr/share/doc/inform/demos/ruins3.inf.gz
/usr/share/doc/inform/demos/toyshop.inf.gz
/usr/share/inform/6.31/include/calyx_adjectives.h
/usr/share/inform/6.31/include/daemons.h
/usr/share/inform/6.31/include/easydoors.h
/usr/share/inform/6.31/include/hintsms.h
/usr/share/inform/6.31/include/links.h
/usr/share/inform/6.31/include/links.inf
/usr/share/inform/6.31/include/longint.h
/usr/share/inform/6.31/include/money.h
/usr/share/inform/6.31/include/nameable.h
/usr/share/inform/6.31/include/newbiegrammar.h
/usr/share/inform/6.31/include/printtime.h
/usr/share/inform/6.31/include/timepiece.h
/usr/share/inform/6.31/include/trinitystat.h
/usr/share/inform/6.31/include/whatis.h
/usr/share/inform/6.31/module/English.h
/usr/share/inform/6.31/module/Grammar.h
/usr/share/inform/6.31/module/Parser.h
/usr/share/inform/6.31/module/VerbLib.h
/usr/share/inform/6.31/module/Verblib.h
/usr/share/inform/6.31/module/english.h
/usr/share/inform/6.31/module/grammar.h
/usr/share/inform/6.31/module/infix.h
/usr/share/inform/6.31/module/linklpa.h
/usr/share/inform/6.31/module/linklv.h
/usr/share/inform/6.31/module/parser.h
/usr/share/inform/6.31/module/parserm.h
/usr/share/inform/6.31/module/parserm.m5
/usr/share/inform/6.31/module/verblib.h
/usr/share/inform/6.31/module/verblibm.h
/usr/share/inform/6.31/module/verblibm.m5
/usr/share/man/man1/inform.1.gz