Списък на файловете в пакета daemonlogger в squeeze, архитектура i386

/usr/bin/daemonlogger
/usr/share/doc/daemonlogger/AUTHORS
/usr/share/doc/daemonlogger/README.gz
/usr/share/doc/daemonlogger/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/daemonlogger/changelog.gz
/usr/share/doc/daemonlogger/copyright
/usr/share/man/man1/daemonlogger.1.gz