Списък на файловете в пакета coolkey в squeeze, архитектура i386

/usr/bin/pk11install
/usr/lib/pkcs11/libcoolkeypk11.a
/usr/lib/pkcs11/libcoolkeypk11.la
/usr/lib/pkcs11/libcoolkeypk11.so
/usr/share/doc/coolkey/README.Debian.gz
/usr/share/doc/coolkey/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/coolkey/changelog.gz
/usr/share/doc/coolkey/copyright
/usr/share/man/man1/pk11install.1.gz