Списък на файловете в пакета cman в squeeze, архитектура i386

/etc/default/cman
/etc/init.d/cman
/etc/logrotate.d/cman
/usr/lib/lcrso/config_cmanpre.lcrso
/usr/lib/lcrso/config_ldap.lcrso
/usr/lib/lcrso/config_xml.lcrso
/usr/lib/lcrso/service_cman.lcrso
/usr/sbin/ccs_config_dump
/usr/sbin/ccs_config_validate
/usr/sbin/ccs_test
/usr/sbin/ccs_tool
/usr/sbin/cman_notify
/usr/sbin/cman_tool
/usr/sbin/cmannotifyd
/usr/sbin/confdb2ldif
/usr/sbin/dlm_controld
/usr/sbin/dlm_tool
/usr/sbin/fence_ack_manual
/usr/sbin/fence_alom
/usr/sbin/fence_apc
/usr/sbin/fence_apc_snmp
/usr/sbin/fence_baytech
/usr/sbin/fence_bladecenter
/usr/sbin/fence_brocade
/usr/sbin/fence_bullpap
/usr/sbin/fence_cisco_mds
/usr/sbin/fence_cpint
/usr/sbin/fence_drac
/usr/sbin/fence_drac5
/usr/sbin/fence_egenera
/usr/sbin/fence_eps
/usr/sbin/fence_ibmblade
/usr/sbin/fence_ifmib
/usr/sbin/fence_ilo
/usr/sbin/fence_ilo_mp
/usr/sbin/fence_intelmodular
/usr/sbin/fence_ipmilan
/usr/sbin/fence_ldom
/usr/sbin/fence_lpar
/usr/sbin/fence_mcdata
/usr/sbin/fence_node
/usr/sbin/fence_nss_wrapper
/usr/sbin/fence_rackswitch
/usr/sbin/fence_rsa
/usr/sbin/fence_rsb
/usr/sbin/fence_sanbox2
/usr/sbin/fence_scsi
/usr/sbin/fence_tool
/usr/sbin/fence_virsh
/usr/sbin/fence_vixel
/usr/sbin/fence_vmware
/usr/sbin/fence_vmware_helper
/usr/sbin/fence_wti
/usr/sbin/fence_xcat
/usr/sbin/fence_xvmd
/usr/sbin/fence_zvm
/usr/sbin/fenced
/usr/sbin/gfs_control
/usr/sbin/gfs_controld
/usr/sbin/group_tool
/usr/sbin/groupd
/usr/sbin/mkqdisk
/usr/sbin/qdiskd
/usr/share/cluster/cluster.rng
/usr/share/doc/cman/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/cman/copyright
/usr/share/doc/cman/upgrade.txt
/usr/share/fence/fencing.py
/usr/share/fence/fencing_snmp.py
/usr/share/man/man5/cluster.conf.5.gz
/usr/share/man/man5/cman.5.gz
/usr/share/man/man5/qdisk.5.gz
/usr/share/man/man8/ccs_config_dump.8.gz
/usr/share/man/man8/ccs_config_validate.8.gz
/usr/share/man/man8/ccs_tool.8.gz
/usr/share/man/man8/cman_tool.8.gz
/usr/share/man/man8/cmannotifyd.8.gz
/usr/share/man/man8/confdb2ldif.8.gz
/usr/share/man/man8/dlm_controld.8.gz
/usr/share/man/man8/dlm_tool.8.gz
/usr/share/man/man8/fence_ack_manual.8.gz
/usr/share/man/man8/fence_alom.8.gz
/usr/share/man/man8/fence_apc.8.gz
/usr/share/man/man8/fence_apc_snmp.8.gz
/usr/share/man/man8/fence_baytech.8.gz
/usr/share/man/man8/fence_bladecenter.8.gz
/usr/share/man/man8/fence_brocade.8.gz
/usr/share/man/man8/fence_bullpap.8.gz
/usr/share/man/man8/fence_cisco_mds.8.gz
/usr/share/man/man8/fence_cpint.8.gz
/usr/share/man/man8/fence_drac.8.gz
/usr/share/man/man8/fence_drac5.8.gz
/usr/share/man/man8/fence_egenera.8.gz
/usr/share/man/man8/fence_eps.8.gz
/usr/share/man/man8/fence_ibmblade.8.gz
/usr/share/man/man8/fence_ifmib.8.gz
/usr/share/man/man8/fence_ilo.8.gz
/usr/share/man/man8/fence_ilo_mp.8.gz
/usr/share/man/man8/fence_intelmodular.8.gz
/usr/share/man/man8/fence_ipmilan.8.gz
/usr/share/man/man8/fence_ldom.8.gz
/usr/share/man/man8/fence_lpar.8.gz
/usr/share/man/man8/fence_mcdata.8.gz
/usr/share/man/man8/fence_node.8.gz
/usr/share/man/man8/fence_rackswitch.8.gz
/usr/share/man/man8/fence_rsa.8.gz
/usr/share/man/man8/fence_rsb.8.gz
/usr/share/man/man8/fence_sanbox2.8.gz
/usr/share/man/man8/fence_scsi.8.gz
/usr/share/man/man8/fence_tool.8.gz
/usr/share/man/man8/fence_virsh.8.gz
/usr/share/man/man8/fence_vixel.8.gz
/usr/share/man/man8/fence_vmware.8.gz
/usr/share/man/man8/fence_wti.8.gz
/usr/share/man/man8/fence_xcat.8.gz
/usr/share/man/man8/fence_xvmd.8.gz
/usr/share/man/man8/fence_zvm.8.gz
/usr/share/man/man8/fenced.8.gz
/usr/share/man/man8/gfs_controld.8.gz
/usr/share/man/man8/group_tool.8.gz
/usr/share/man/man8/groupd.8.gz
/usr/share/man/man8/mkqdisk.8.gz
/usr/share/man/man8/qdiskd.8.gz