Списък на файловете в пакета cairo-dock-dev в squeeze, архитектура i386

/usr/include/cairo-dock/cairo-dock.h
/usr/include/cairo-dock/cairo-dock/cairo-dock-X-utilities.h
/usr/include/cairo-dock/cairo-dock/cairo-dock-animations.h
/usr/include/cairo-dock/cairo-dock/cairo-dock-applet-canvas.h
/usr/include/cairo-dock/cairo-dock/cairo-dock-applet-facility.h
/usr/include/cairo-dock/cairo-dock/cairo-dock-applet-factory.h
/usr/include/cairo-dock/cairo-dock/cairo-dock-applet-multi-instance.h
/usr/include/cairo-dock/cairo-dock/cairo-dock-applet-single-instance.h
/usr/include/cairo-dock/cairo-dock/cairo-dock-application-facility.h
/usr/include/cairo-dock/cairo-dock/cairo-dock-application-factory.h
/usr/include/cairo-dock/cairo-dock/cairo-dock-applications-manager.h
/usr/include/cairo-dock/cairo-dock/cairo-dock-callbacks.h
/usr/include/cairo-dock/cairo-dock/cairo-dock-class-manager.h
/usr/include/cairo-dock/cairo-dock/cairo-dock-config.h
/usr/include/cairo-dock/cairo-dock/cairo-dock-container.h
/usr/include/cairo-dock/cairo-dock/cairo-dock-data-renderer.h
/usr/include/cairo-dock/cairo-dock/cairo-dock-dbus.h
/usr/include/cairo-dock/cairo-dock/cairo-dock-default-view.h
/usr/include/cairo-dock/cairo-dock/cairo-dock-desklet.h
/usr/include/cairo-dock/cairo-dock/cairo-dock-desktop-file-factory.h
/usr/include/cairo-dock/cairo-dock/cairo-dock-dialogs.h
/usr/include/cairo-dock/cairo-dock/cairo-dock-dock-facility.h
/usr/include/cairo-dock/cairo-dock/cairo-dock-dock-factory.h
/usr/include/cairo-dock/cairo-dock/cairo-dock-dock-manager.h
/usr/include/cairo-dock/cairo-dock/cairo-dock-draw-opengl.h
/usr/include/cairo-dock/cairo-dock/cairo-dock-draw.h
/usr/include/cairo-dock/cairo-dock/cairo-dock-emblem.h
/usr/include/cairo-dock/cairo-dock/cairo-dock-file-manager.h
/usr/include/cairo-dock/cairo-dock/cairo-dock-flying-container.h
/usr/include/cairo-dock/cairo-dock/cairo-dock-gauge.h
/usr/include/cairo-dock/cairo-dock/cairo-dock-global-variables.h
/usr/include/cairo-dock/cairo-dock/cairo-dock-graph.h
/usr/include/cairo-dock/cairo-dock/cairo-dock-gui-factory.h
/usr/include/cairo-dock/cairo-dock/cairo-dock-gui-launcher.h
/usr/include/cairo-dock/cairo-dock/cairo-dock-gui-manager.h
/usr/include/cairo-dock/cairo-dock/cairo-dock-icons.h
/usr/include/cairo-dock/cairo-dock/cairo-dock-internal-accessibility.h
/usr/include/cairo-dock/cairo-dock/cairo-dock-internal-background.h
/usr/include/cairo-dock/cairo-dock/cairo-dock-internal-desklets.h
/usr/include/cairo-dock/cairo-dock/cairo-dock-internal-dialogs.h
/usr/include/cairo-dock/cairo-dock/cairo-dock-internal-hidden-dock.h
/usr/include/cairo-dock/cairo-dock/cairo-dock-internal-icons.h
/usr/include/cairo-dock/cairo-dock/cairo-dock-internal-indicators.h
/usr/include/cairo-dock/cairo-dock/cairo-dock-internal-labels.h
/usr/include/cairo-dock/cairo-dock/cairo-dock-internal-position.h
/usr/include/cairo-dock/cairo-dock/cairo-dock-internal-system.h
/usr/include/cairo-dock/cairo-dock/cairo-dock-internal-taskbar.h
/usr/include/cairo-dock/cairo-dock/cairo-dock-internal-views.h
/usr/include/cairo-dock/cairo-dock/cairo-dock-keybinder.h
/usr/include/cairo-dock/cairo-dock/cairo-dock-keyfile-utilities.h
/usr/include/cairo-dock/cairo-dock/cairo-dock-launcher-factory.h
/usr/include/cairo-dock/cairo-dock/cairo-dock-load.h
/usr/include/cairo-dock/cairo-dock/cairo-dock-log.h
/usr/include/cairo-dock/cairo-dock/cairo-dock-menu.h
/usr/include/cairo-dock/cairo-dock/cairo-dock-modules.h
/usr/include/cairo-dock/cairo-dock/cairo-dock-notifications.h
/usr/include/cairo-dock/cairo-dock/cairo-dock-opengl.h
/usr/include/cairo-dock/cairo-dock/cairo-dock-particle-system.h
/usr/include/cairo-dock/cairo-dock/cairo-dock-renderer-manager.h
/usr/include/cairo-dock/cairo-dock/cairo-dock-separator-factory.h
/usr/include/cairo-dock/cairo-dock/cairo-dock-struct.h
/usr/include/cairo-dock/cairo-dock/cairo-dock-surface-factory.h
/usr/include/cairo-dock/cairo-dock/cairo-dock-task.h
/usr/include/cairo-dock/cairo-dock/cairo-dock-themes-manager.h
/usr/lib/pkgconfig/cairo-dock.pc
/usr/share/doc/cairo-dock-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/cairo-dock-dev/changelog.gz
/usr/share/doc/cairo-dock-dev/copyright