Списък на файловете в пакета asp в squeeze, архитектура i386

/usr/bin/asp
/usr/sbin/in.aspd
/usr/share/doc/asp/README.Debian
/usr/share/doc/asp/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/asp/copyright
/usr/share/man/man1/asp.1.gz
/usr/share/man/man8/in.aspd.8.gz