Списък на файловете в пакета xcftools в squeeze, архитектура armel

/usr/bin/xcf2png
/usr/bin/xcf2pnm
/usr/bin/xcfinfo
/usr/bin/xcfview
/usr/lib/mime/packages/xcftools
/usr/share/doc/xcftools/README.Debian
/usr/share/doc/xcftools/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/xcftools/changelog.gz
/usr/share/doc/xcftools/copyright
/usr/share/locale/da/LC_MESSAGES/xcftools.mo
/usr/share/man/da/man1/xcf2png.1.gz
/usr/share/man/da/man1/xcf2pnm.1.gz
/usr/share/man/da/man1/xcfinfo.1.gz
/usr/share/man/da/man1/xcfview.1.gz
/usr/share/man/man1/xcf2png.1.gz
/usr/share/man/man1/xcf2pnm.1.gz
/usr/share/man/man1/xcfinfo.1.gz
/usr/share/man/man1/xcfview.1.gz