Списък на файловете в пакета whowatch в squeeze, архитектура armel

/usr/bin/whowatch
/usr/share/doc/whowatch/PLUGINS.readme.gz
/usr/share/doc/whowatch/README
/usr/share/doc/whowatch/README.Debian
/usr/share/doc/whowatch/TODO
/usr/share/doc/whowatch/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/whowatch/changelog.gz
/usr/share/doc/whowatch/copyright
/usr/share/man/man1/whowatch.1.gz
/usr/share/menu/whowatch