Списък на файловете в пакета shush в squeeze, архитектура armel

/usr/bin/shush
/usr/share/doc/shush/README.Debian
/usr/share/doc/shush/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/shush/changelog.gz
/usr/share/doc/shush/copyright
/usr/share/man/man1/shush.1.gz