Списък на файловете в пакета powstatd в squeeze, архитектура armel

/etc/init.d/powerfail
/etc/init.d/powstatd
/etc/init.d/ups-monitor
/etc/powstatd.conf
/sbin/powstatd
/usr/share/doc/powstatd/README.Debian
/usr/share/doc/powstatd/ReadMe
/usr/share/doc/powstatd/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/powstatd/changelog.gz
/usr/share/doc/powstatd/copyright
/usr/share/doc/powstatd/powstatd.conf.apc
/usr/share/doc/powstatd/powstatd.conf.cps
/usr/share/doc/powstatd/powstatd.conf.master
/usr/share/doc/powstatd/powstatd.conf.slave
/usr/share/doc/powstatd/powstatd.conf.tpl
/usr/share/doc/powstatd/powstatd.ps.gz
/usr/share/man/man8/powstatd.8.gz