Списък на файловете в пакета pfsview в squeeze, архитектура armel

/usr/bin/pfsv
/usr/bin/pfsview
/usr/share/doc/pfsview/AUTHORS
/usr/share/doc/pfsview/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/pfsview/changelog.gz
/usr/share/doc/pfsview/copyright
/usr/share/man/man1/pfsv.1.gz
/usr/share/man/man1/pfsview.1.gz