всички настройки
squeeze  ]

Виртуален пакет: openoffice.org-hunspell

Пакети, предлагащи openoffice.org-hunspell

openoffice.org-core
office productivity suite -- arch-dependent files