Списък на файловете в пакета libpanel-applet2-0 в squeeze, архитектура armel

/usr/lib/libpanel-applet-2.so.0
/usr/lib/libpanel-applet-2.so.0.2.68
/usr/share/doc/libpanel-applet2-0/AUTHORS
/usr/share/doc/libpanel-applet2-0/NEWS.gz
/usr/share/doc/libpanel-applet2-0/README
/usr/share/doc/libpanel-applet2-0/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libpanel-applet2-0/changelog.gz
/usr/share/doc/libpanel-applet2-0/copyright