Списък на файловете в пакета libocamlgraph-ocaml-dev в squeeze, архитектура armel

/usr/lib/ocaml/ocamlgraph/META
/usr/lib/ocaml/ocamlgraph/builder.mli
/usr/lib/ocaml/ocamlgraph/classic.mli
/usr/lib/ocaml/ocamlgraph/cliquetree.mli
/usr/lib/ocaml/ocamlgraph/coloring.mli
/usr/lib/ocaml/ocamlgraph/components.mli
/usr/lib/ocaml/ocamlgraph/delaunay.mli
/usr/lib/ocaml/ocamlgraph/dot.mli
/usr/lib/ocaml/ocamlgraph/dot_ast.mli
/usr/lib/ocaml/ocamlgraph/dot_parser.mli
/usr/lib/ocaml/ocamlgraph/flow.mli
/usr/lib/ocaml/ocamlgraph/gmap.mli
/usr/lib/ocaml/ocamlgraph/gml.mli
/usr/lib/ocaml/ocamlgraph/graph.cma
/usr/lib/ocaml/ocamlgraph/graph.cmi
/usr/lib/ocaml/ocamlgraph/graph.cmo
/usr/lib/ocaml/ocamlgraph/graphviz.mli
/usr/lib/ocaml/ocamlgraph/imperative.mli
/usr/lib/ocaml/ocamlgraph/kruskal.mli
/usr/lib/ocaml/ocamlgraph/mcs_m.mli
/usr/lib/ocaml/ocamlgraph/md.mli
/usr/lib/ocaml/ocamlgraph/minsep.mli
/usr/lib/ocaml/ocamlgraph/oper.mli
/usr/lib/ocaml/ocamlgraph/pack.mli
/usr/lib/ocaml/ocamlgraph/path.mli
/usr/lib/ocaml/ocamlgraph/persistent.mli
/usr/lib/ocaml/ocamlgraph/rand.mli
/usr/lib/ocaml/ocamlgraph/sig.mli
/usr/lib/ocaml/ocamlgraph/sig_pack.mli
/usr/lib/ocaml/ocamlgraph/strat.mli
/usr/lib/ocaml/ocamlgraph/topological.mli
/usr/lib/ocaml/ocamlgraph/traverse.mli
/usr/lib/ocaml/ocamlgraph/util.mli
/usr/lib/ocaml/ocamlgraph/xDot.mli
/usr/lib/ocaml/ocamlgraph/xDotDraw.mli
/usr/share/doc/libocamlgraph-ocaml-dev/CREDITS
/usr/share/doc/libocamlgraph-ocaml-dev/FAQ
/usr/share/doc/libocamlgraph-ocaml-dev/README
/usr/share/doc/libocamlgraph-ocaml-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libocamlgraph-ocaml-dev/changelog.gz
/usr/share/doc/libocamlgraph-ocaml-dev/copyright
/usr/share/doc/libocamlgraph-ocaml-dev/examples/color.ml.gz
/usr/share/doc/libocamlgraph-ocaml-dev/examples/demo.ml
/usr/share/doc/libocamlgraph-ocaml-dev/examples/demo_planar.ml.gz
/usr/share/doc/libocamlgraph-ocaml-dev/examples/sudoku.ml
/var/lib/ocaml/lintian/libocamlgraph-ocaml-dev.info
/var/lib/ocaml/md5sums/libocamlgraph-ocaml-dev.md5sums