Списък на файловете в пакета liblua5.1-rex-onig-dev в squeeze, архитектура armel

/usr/include/lua5.1/lua-rex-onig.h
/usr/lib/liblua5.1-rex-onig.a
/usr/lib/liblua5.1-rex-onig.la
/usr/lib/liblua5.1-rex-onig.so
/usr/lib/pkgconfig/lua5.1-rex-onig.pc
/usr/share/doc/liblua5.1-rex-onig-dev/NEWS.gz
/usr/share/doc/liblua5.1-rex-onig-dev/README
/usr/share/doc/liblua5.1-rex-onig-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/liblua5.1-rex-onig-dev/changelog.gz
/usr/share/doc/liblua5.1-rex-onig-dev/copyright