Списък на файловете в пакета libkhtml5 в squeeze, архитектура armel

/usr/lib/libkhtml.so.5
/usr/lib/libkhtml.so.5.4.0
/usr/share/doc/libkhtml5/AUTHORS
/usr/share/doc/libkhtml5/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/libkhtml5/README.gz
/usr/share/doc/libkhtml5/TODO.gz
/usr/share/doc/libkhtml5/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libkhtml5/copyright