Списък на файловете в пакета libhunspell-1.2-0 в squeeze, архитектура armel

/usr/lib/libhunspell-1.2.so.0
/usr/lib/libhunspell-1.2.so.0.0.0
/usr/share/doc/libhunspell-1.2-0/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libhunspell-1.2-0/changelog.gz
/usr/share/doc/libhunspell-1.2-0/copyright