Списък на файловете в пакета libgd2-noxpm в squeeze, архитектура armel

/usr/lib/libgd.so.2
/usr/lib/libgd.so.2.0.0
/usr/share/doc/libgd2-noxpm/NEWS.gz
/usr/share/doc/libgd2-noxpm/README.gz
/usr/share/doc/libgd2-noxpm/README.html
/usr/share/doc/libgd2-noxpm/buildinfo.gz
/usr/share/doc/libgd2-noxpm/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libgd2-noxpm/changelog.gz
/usr/share/doc/libgd2-noxpm/copyright
/usr/share/doc/libgd2-noxpm/readme.jpn