Списък на файловете в пакета libdataobjects-sqlite3-ruby1.9.1 в squeeze, архитектура armel

/usr/lib/ruby/1.9.1/arm-linux-eabi/do_sqlite3.so
/usr/lib/ruby/1.9.1/do_sqlite3.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/do_sqlite3/transaction.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/do_sqlite3/version.rb
/usr/share/doc/libdataobjects-sqlite3-ruby1.9.1/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libdataobjects-sqlite3-ruby1.9.1/copyright