Списък на файловете в пакета libaa-bin в squeeze, архитектура armel

/usr/bin/aafire
/usr/bin/aainfo
/usr/bin/aasavefont
/usr/bin/aatest
/usr/share/doc/libaa-bin
/usr/share/man/man1/aafire.1.gz
/usr/share/man/man1/aainfo.1.gz
/usr/share/man/man1/aasavefont.1.gz
/usr/share/man/man1/aatest.1.gz
/usr/share/menu/libaa-bin