Списък на файловете в пакета kolf в squeeze, архитектура armel

/usr/games/kolf
/usr/lib/libkolfprivate.so.4
/usr/lib/libkolfprivate.so.4.4.0
/usr/share/applications/kde4/kolf.desktop
/usr/share/doc/kde/HTML/en/kolf/common
/usr/share/doc/kde/HTML/en/kolf/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/en/kolf/index.docbook
/usr/share/doc/kolf/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/kolf/copyright
/usr/share/doc/kolf/html
/usr/share/icons/hicolor/128x128/apps/kolf.png
/usr/share/icons/hicolor/16x16/apps/kolf.png
/usr/share/icons/hicolor/22x22/apps/kolf.png
/usr/share/icons/hicolor/32x32/apps/kolf.png
/usr/share/icons/hicolor/48x48/apps/kolf.png
/usr/share/icons/hicolor/64x64/apps/kolf.png
/usr/share/kde4/apps/kolf/courses/Classic.kolf
/usr/share/kde4/apps/kolf/courses/Easy.kolf
/usr/share/kde4/apps/kolf/courses/Hard.kolf
/usr/share/kde4/apps/kolf/courses/Impossible
/usr/share/kde4/apps/kolf/courses/Medium.kolf
/usr/share/kde4/apps/kolf/courses/Practice
/usr/share/kde4/apps/kolf/courses/ReallyEasy
/usr/share/kde4/apps/kolf/courses/USApro
/usr/share/kde4/apps/kolf/intro
/usr/share/kde4/apps/kolf/kolfui.rc
/usr/share/kde4/apps/kolf/pics/default_theme.svgz
/usr/share/kde4/apps/kolf/sounds/blackhole.wav
/usr/share/kde4/apps/kolf/sounds/blackholeeject.wav
/usr/share/kde4/apps/kolf/sounds/blackholeputin.wav
/usr/share/kde4/apps/kolf/sounds/hit.wav
/usr/share/kde4/apps/kolf/sounds/holed.wav
/usr/share/kde4/apps/kolf/sounds/holeinone.wav
/usr/share/kde4/apps/kolf/sounds/puddle.wav
/usr/share/kde4/apps/kolf/sounds/wall.wav
/usr/share/kde4/apps/kolf/tutorial.kolf
/usr/share/kde4/apps/kolf/tutorial.kolfgame
/usr/share/man/man6/kolf.6.gz
/usr/share/menu/kolf
/usr/share/pixmaps/kolf-16.xpm
/usr/share/pixmaps/kolf.xpm