Списък на файловете в пакета gngb в squeeze, архитектура armel

/usr/bin/gngb
/usr/share/doc/gngb/AUTHORS
/usr/share/doc/gngb/README
/usr/share/doc/gngb/README.Debian
/usr/share/doc/gngb/TODO
/usr/share/doc/gngb/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/gngb/changelog.gz
/usr/share/doc/gngb/copyright
/usr/share/doc/gngb/examples/sample_gngbrc
/usr/share/man/man1/gngb.1.gz