Списък на файловете в пакета boinc-app-milkyway в squeeze, архитектура armel

/usr/lib/boinc-app-milkyway/milkyway
/usr/share/boinc-app-milkyway/app_info.xml
/usr/share/boinc-apps/info/milkyway.cfg
/usr/share/doc/boinc-app-milkyway/README.Debian
/usr/share/doc/boinc-app-milkyway/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/boinc-app-milkyway/copyright