Списък на файловете в пакета atanks в squeeze, архитектура armel

/usr/games/atanks
/usr/share/applications/atanks.desktop
/usr/share/doc/atanks/README.gz
/usr/share/doc/atanks/TODO
/usr/share/doc/atanks/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/atanks/changelog.gz
/usr/share/doc/atanks/copyright
/usr/share/doc/atanks/credits.txt
/usr/share/man/man6/atanks.6.gz
/usr/share/menu/atanks
/usr/share/pixmaps/atanks-icon.xpm