Списък на файловете в пакета xmms2-client-cli в squeeze, архитектура amd64

/usr/bin/xmms2
/usr/share/doc/xmms2-client-cli/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/xmms2-client-cli/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/xmms2-client-cli/changelog.gz
/usr/share/doc/xmms2-client-cli/copyright
/usr/share/man/man1/xmms2.1.gz