Списък на файловете в пакета xemacs21-nomule в squeeze, архитектура amd64

/usr/bin/xemacs-21.4.22-nomule
/usr/bin/xemacs21-nomule
/usr/lib/xemacs-21.4.22/x86_64-linux-gnu/nomule/DOC
/usr/lib/xemacs-21.4.22/x86_64-linux-gnu/nomule/DUMP
/usr/lib/xemacs-21.4.22/x86_64-linux-gnu/nomule/config.values
/usr/share/doc/xemacs21-nomule
/usr/share/man/man1/xemacs-21.4.22-nomule.1.gz
/usr/share/man/man1/xemacs21-nomule.1.gz
/usr/share/menu/xemacs21-nomule