Списък на файловете в пакета wzip в squeeze, архитектура amd64

/usr/bin/wzip
/usr/share/doc/wzip/README.Debian
/usr/share/doc/wzip/changelog.gz
/usr/share/doc/wzip/copyright
/usr/share/doc/wzip/examples/examples.tar.gz
/usr/share/man/man1/wzip.1.gz