Списък на файловете в пакета watch-maildirs в squeeze, архитектура amd64

/usr/bin/inputkill
/usr/bin/watch_maildirs
/usr/share/doc/watch-maildirs/AUTHORS
/usr/share/doc/watch-maildirs/INTERFACES
/usr/share/doc/watch-maildirs/NEWS.gz
/usr/share/doc/watch-maildirs/README.gz
/usr/share/doc/watch-maildirs/TODO
/usr/share/doc/watch-maildirs/buildinfo.gz
/usr/share/doc/watch-maildirs/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/watch-maildirs/copyright
/usr/share/man/man1/inputkill.1.gz
/usr/share/man/man1/watch_maildirs.1.gz