Списък на файловете в пакета trueprint в squeeze, архитектура amd64

/usr/bin/trueprint
/usr/share/doc/trueprint/NEWS.gz
/usr/share/doc/trueprint/README
/usr/share/doc/trueprint/README.Debian
/usr/share/doc/trueprint/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/trueprint/copyright
/usr/share/info/trueprint.info.gz
/usr/share/man/man1/trueprint.1.gz