Списък на файловете в пакета softhsm в squeeze, архитектура amd64

/etc/softhsm/softhsm.conf
/usr/bin/softhsm
/usr/bin/softhsm-keyconv
/usr/share/doc/softhsm
/usr/share/man/man1/softhsm-keyconv.1.gz
/usr/share/man/man1/softhsm.1.gz
/usr/share/man/man5/softhsm.conf.5.gz