Списък на файловете в пакета rpld в squeeze, архитектура amd64

/etc/default/rpld
/etc/init.d/rpld
/etc/rpld.conf
/usr/sbin/rpld
/usr/share/doc/rpld/README
/usr/share/doc/rpld/README.Debian
/usr/share/doc/rpld/buildinfo.gz
/usr/share/doc/rpld/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/rpld/copyright
/usr/share/doc/rpld/examples/ana.c.gz
/usr/share/doc/rpld/examples/kernel/README
/usr/share/doc/rpld/examples/kernel/linux.2.2.llc.patch.gz
/usr/share/doc/rpld/examples/nics/Makefile
/usr/share/doc/rpld/examples/nics/dm9102/Makefile
/usr/share/doc/rpld/examples/nics/dm9102/README
/usr/share/doc/rpld/examples/nics/dm9102/dmfix.S.gz
/usr/share/man/man5/rpld.conf.5.gz
/usr/share/man/man8/rpld.8.gz