Списък на файловете в пакета php5-pspell в squeeze, архитектура amd64

/etc/php5/conf.d/pspell.ini
/usr/lib/php5/20090626/pspell.so
/usr/share/doc/php5-pspell