Списък на файловете в пакета netpipe-pvm в squeeze, архитектура amd64

/usr/bin/NPpvm
/usr/share/doc/netpipe-pvm/README.gz
/usr/share/doc/netpipe-pvm/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/netpipe-pvm/copyright
/usr/share/doc/netpipe-pvm/netpipe_paper.ps.gz
/usr/share/man/man1/NPpvm.1.gz