Списък на файловете в пакета mpich2 в squeeze, архитектура amd64

/usr/bin/mpd
/usr/bin/mpdallexit
/usr/bin/mpdboot
/usr/bin/mpdcheck
/usr/bin/mpdcleanup
/usr/bin/mpdexit
/usr/bin/mpdgdbdrv
/usr/bin/mpdhelp
/usr/bin/mpdkilljob
/usr/bin/mpdlistjobs
/usr/bin/mpdman
/usr/bin/mpdringtest
/usr/bin/mpdroot
/usr/bin/mpdrun
/usr/bin/mpdsigjob
/usr/bin/mpdtrace
/usr/bin/mpiexec.gforker
/usr/bin/mpiexec.hydra
/usr/bin/mpiexec.mpich2
/usr/bin/mpirun.mpich2
/usr/bin/pmi_proxy
/usr/share/doc/mpich2/README.Debian
/usr/share/doc/mpich2/README.gz
/usr/share/doc/mpich2/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/mpich2/changelog.gz
/usr/share/doc/mpich2/copyright
/usr/share/lintian/overrides/mpich2
/usr/share/man/man1/MPI.mpich2.1.gz
/usr/share/man/man1/mpd.1.gz
/usr/share/man/man1/mpdallexit.1.gz
/usr/share/man/man1/mpdboot.1.gz
/usr/share/man/man1/mpdcheck.1.gz
/usr/share/man/man1/mpdchkpyver.1.gz
/usr/share/man/man1/mpdcleanup.1.gz
/usr/share/man/man1/mpdexit.1.gz
/usr/share/man/man1/mpdgdbdrv.1.gz
/usr/share/man/man1/mpdhelp.1.gz
/usr/share/man/man1/mpdkilljob.1.gz
/usr/share/man/man1/mpdlib.1.gz
/usr/share/man/man1/mpdlistjobs.1.gz
/usr/share/man/man1/mpdman.1.gz
/usr/share/man/man1/mpdringtest.1.gz
/usr/share/man/man1/mpdsigjob.1.gz
/usr/share/man/man1/mpdtrace.1.gz
/usr/share/man/man1/mpiexec.mpich2.1.gz
/usr/share/man/man1/mpirun.mpich2.1.gz
/usr/share/mpich2/mpd.py
/usr/share/mpich2/mpdallexit.py
/usr/share/mpich2/mpdboot.py
/usr/share/mpich2/mpdcheck.py
/usr/share/mpich2/mpdchkpyver.py
/usr/share/mpich2/mpdcleanup.py
/usr/share/mpich2/mpdexit.py
/usr/share/mpich2/mpdgdbdrv.py
/usr/share/mpich2/mpdhelp.py
/usr/share/mpich2/mpdkilljob.py
/usr/share/mpich2/mpdlib.py
/usr/share/mpich2/mpdlistjobs.py
/usr/share/mpich2/mpdman.py
/usr/share/mpich2/mpdringtest.py
/usr/share/mpich2/mpdrun.py
/usr/share/mpich2/mpdsigjob.py
/usr/share/mpich2/mpdtrace.py
/usr/share/mpich2/mpiexec.py
/usr/share/mpich2/mpirun.py
/usr/share/python-support/mpich2.private