Списък на файловете в пакета libservlet2.4-java-gcj в squeeze, архитектура amd64

/usr/lib/gcj/jsp-api-2.0.jar.so
/usr/lib/gcj/servlet-api-2.4.jar.so
/usr/share/doc/libservlet2.4-java-gcj/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libservlet2.4-java-gcj/copyright
/usr/share/gcj/classmap.d/jsp-api-2.0.jar.db
/usr/share/gcj/classmap.d/servlet-api-2.4.jar.db