Списък на файловете в пакета libnotify1 в squeeze, архитектура amd64

/usr/lib/libnotify.so.1
/usr/lib/libnotify.so.1.2.3
/usr/share/doc/libnotify1/AUTHORS
/usr/share/doc/libnotify1/NEWS.gz
/usr/share/doc/libnotify1/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libnotify1/changelog.gz
/usr/share/doc/libnotify1/copyright