Списък на файловете в пакета liblablgtk2-ocaml в squeeze, архитектура amd64

/usr/lib/ocaml/lablgtk2/META
/usr/lib/ocaml/lablgtk2/lablglade.cma
/usr/lib/ocaml/lablgtk2/lablglade.cmxs
/usr/lib/ocaml/lablgtk2/lablgtk.cma
/usr/lib/ocaml/lablgtk2/lablgtk.cmxs
/usr/lib/ocaml/lablgtk2/lablgtkspell.cma
/usr/lib/ocaml/lablgtk2/lablgtkspell.cmxs
/usr/lib/ocaml/stublibs/dlllablglade2.so
/usr/lib/ocaml/stublibs/dlllablgtk2.so
/usr/lib/ocaml/stublibs/dlllablgtkspell.so
/usr/share/doc/liblablgtk2-ocaml/CHANGES.gz
/usr/share/doc/liblablgtk2-ocaml/README.gz
/usr/share/doc/liblablgtk2-ocaml/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/liblablgtk2-ocaml/changelog.gz
/usr/share/doc/liblablgtk2-ocaml/copyright