Списък на файловете в пакета libice-dev в squeeze, архитектура amd64

/usr/include/X11/ICE/ICE.h
/usr/include/X11/ICE/ICEconn.h
/usr/include/X11/ICE/ICElib.h
/usr/include/X11/ICE/ICEmsg.h
/usr/include/X11/ICE/ICEproto.h
/usr/include/X11/ICE/ICEutil.h
/usr/lib/libICE.a
/usr/lib/libICE.so
/usr/lib/pkgconfig/ice.pc
/usr/share/doc/libice-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libice-dev/changelog.gz
/usr/share/doc/libice-dev/copyright