Списък на файловете в пакета libcvector2-dev в squeeze, архитектура amd64

/usr/include/CVector.h
/usr/lib/libCVector.a
/usr/lib/libCVector.la
/usr/lib/libCVector.so
/usr/share/doc/libcvector2-dev/README_CVector.txt.gz
/usr/share/doc/libcvector2-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libcvector2-dev/copyright