Списък на файловете в пакета libchipcard-dev в squeeze, архитектура amd64

/usr/bin/chipcard-config
/usr/include/chipcard/chipcard.h
/usr/include/chipcard/client/card.h
/usr/include/chipcard/client/card_imp.h
/usr/include/chipcard/client/card_l.h
/usr/include/chipcard/client/cards/ddvcard.h
/usr/include/chipcard/client/cards/egkcard.h
/usr/include/chipcard/client/cards/geldkarte.h
/usr/include/chipcard/client/cards/geldkarte_blog.h
/usr/include/chipcard/client/cards/geldkarte_llog.h
/usr/include/chipcard/client/cards/geldkarte_values.h
/usr/include/chipcard/client/cards/hiinsurancedata.h
/usr/include/chipcard/client/cards/hipersonaldata.h
/usr/include/chipcard/client/cards/kvkcard.h
/usr/include/chipcard/client/cards/memorycard.h
/usr/include/chipcard/client/cards/processorcard.h
/usr/include/chipcard/client/cards/starcos.h
/usr/include/chipcard/client/cards/starcos_keydescr.h
/usr/include/chipcard/client/client.h
/usr/include/chipcard/client/client_imp.h
/usr/include/chipcard/client/ct/ct_card.h
/usr/include/chipcard/client/io/lcc/clientlcc.h
/usr/include/chipcard/client/io/pcsc/clientpcsc.h
/usr/include/chipcard/client/mon/client.h
/usr/include/chipcard/client/mon/driver.h
/usr/include/chipcard/client/mon/monitor.h
/usr/include/chipcard/client/mon/reader.h
/usr/include/chipcard/client/mon/server.h
/usr/include/chipcard/client/mon/service.h
/usr/include/chipcard/client/notifications.h
/usr/include/chipcard/client/service/service.h
/usr/include/chipcard/client/service/serviceclient.h
/usr/include/chipcard/client/switch.h
/usr/include/chipcard/client/tlv.h
/usr/include/chipcard/lcc_plugins.h
/usr/include/chipcard/server/common/card.h
/usr/include/chipcard/server/common/devmonitor.h
/usr/include/chipcard/server/common/reader.h
/usr/include/chipcard/server/driver/driver.h
/usr/include/chipcard/server/driver/reader.h
/usr/include/chipcard/server/driver/slot.h
/usr/include/chipcard/sharedstuff/driverinfo.h
/usr/include/chipcard/sharedstuff/misc.h
/usr/include/chipcard/sharedstuff/msgengine.h
/usr/include/chipcard/sharedstuff/pininfo.h
/usr/include/chipcard/version.h
/usr/lib/libchipcard_ctapi.la
/usr/lib/libchipcard_ctapi.so
/usr/lib/libchipcardc.la
/usr/lib/libchipcardc.so
/usr/share/aclocal/chipcard.m4
/usr/share/doc/libchipcard-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libchipcard-dev/changelog.gz
/usr/share/doc/libchipcard-dev/copyright